NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Ekumenisk gudstjänst från Floby
Floby Pastorat
36:10
Friheten i Kristus - Gudstjänst Kinneved
Floby Pastorat
53:54
Floby kyrka 10 jan 2021
Floby Pastorat
37:48
Floby kyrka 13 dec 2020
Floby Pastorat
40:24

Floby Kyrka 6 dec 2020

Floby Pastorat

2à advent Präst: Stefan Klint

Svenska Kyrkan Stefan Klint Gudstjänst Floby Floby pastorat

Publicerad
söndag 06 december 2020

Floby Pastorat