NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Den gode herden 18 april Åsarps kyrka
Floby Pastorat
25:37
Vägen till livet 25 april Floby kyrka
Floby Pastorat
32:34
Påskdags gudstjänst från Mularps kyrka
Påsken 2021 i Falkopings pastorat
38:45
Johannes döparens dag - Gudstjänst från Floby kyrka
Floby Pastorat
42:07

Långfredagsgudstjänst från Floby kyrka

Påsken 2021 i Floby pastorat

På långfredagen (den 2 april), när vi minns hur Jesus blev korsfäst och dog, samlas vi klockan 15.00 runt en förinspelad gudstjänst. Den är inspelad i Floby kyrka och leds av Anita Karlén och Mikael Powidzki Casserblad.

kyrka Gudstjänst Floby Mikael Powidzki Casserblad Floby pastorat Anita Karlén Påsk påsk 2021

Publicerad
fredag 02 april 2021

Floby Pastorat