NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Samtal under valven i Göteve kyrka
Påsken 2021 i Floby pastorat
39:08
Vårt dop 6 juni Åsarps kyrka
Floby Pastorat
45:26
Bönsöndagen 9 maj Åsarps kyrka
Floby Pastorat
41:43
Förlorad och återfunnen 20 juni Floby kyrka
Floby Pastorat
39:34

Sörby kyrka, 30 maj Rasmus Ringborg och Samuel Edvardsson

Sommarmusik i Floby Pastorat

Sommarmusik i Sörby kyrka med Rasmus Ringborg, sång, Samuel Edvardsson, gitarr, Anita Karlén, andakt

Från 18,00 kan ni här se och höra,

kyrka Floby pastorat Anita Karlén Sommarmusik

Publicerad
söndag 30 maj 2021

Floby Pastorat