NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Floby kyrka 21 mars 2021
Floby Pastorat
35:58
Gud - Fader, Son och Ande - Floby kyrka
Floby Pastorat
36:04
Johannes döparens dag - Gudstjänst från Floby kyrka
Floby Pastorat
42:07
Vägen till livet 25 april Floby kyrka
Floby Pastorat
32:34

Tro och liv - Gudstjänst Floby kyrka

Floby Pastorat

SÖNDAG 15 augusti, Mässa, kl. 09:00

kyrka Svenska Kyrkan Thomas Vinge Gudstjänst Mikael Powidzki Casserblad Floby pastorat

Publicerad
söndag 15 augusti 2021

Floby Pastorat