NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Långfredagsgudstjänst från Floby kyrka
Påsken 2021 i Floby pastorat
30:20
Samtal under valven i Göteve kyrka
Påsken 2021 i Floby pastorat
39:08
Vägen till livet 25 april Floby kyrka
Floby Pastorat
32:34
Förlorad och återfunnen 20 juni Floby kyrka
Floby Pastorat
39:34

Mässa från Floby kyrka

Floby Pastorat

kyrka Stefan Klint Gudstjänst Floby pastorat

Publicerad
söndag 11 juli 2021

Floby Pastorat