NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Åsarps kyrka 28 mars 2021
Floby Pastorat
35:06
Hjälparen kommer 16 maj Åsarps kyrka
Floby Pastorat
36:17
Jesus förhärligad - Gudstjänst från Åsarps kyrka
Floby Pastorat
41:48
Bönsöndagen 9 maj Åsarps kyrka
Floby Pastorat
41:43

Vägen till livet 25 april Floby kyrka

Floby Pastorat

VÄGEN TILL LIVET

Den 25 april klockan 9.00 firade vi gudstjänst på temat ”Den gode herden”. Gudstjänsten sänds från Floby kyrka och leds av Matilda Nyman. Medverkande är Christina Behre Fransson (musiker), Joakim Svantesson (ljud och ljus), Monica Käll (vaktmästare), Peter Holm (kyrkvärd och förebedjare), samt Jörgen Jacov och Anna Bramstång (församlingssångare).

Vi sjunger följande psalmer:

198 Likt vårdagssol i morgonglöd

266 b Säg mig den vägen

303 Det finns en väg till himmelen

21 Måne och sol

Postludium: Alleluia ur Exsultate Jubilate av W A Mozart på orgeln.

Kollekten går till Göteborgs- och Skara stifts flyktingfond. Du bidrar till kollekten genom att swisha till nummer 123 540 79 29 (skriv ”kollekt 25/4” som meddelande).

kyrka Svenska Kyrkan Thomas Vinge Gudstjänst Floby Floby pastorat Matilda Nyman Christina Behre Fransson

Publicerad
söndag 25 april 2021

Floby Pastorat