NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gud - Fader, Son och Ande - Floby kyrka
Floby Pastorat
36:04
Floby kyrka 14 mars 2021
Floby Pastorat
39:57
Floby kyrka 21 mars 2021
Floby Pastorat
35:58
Floby kyrka 21 feb 2021
Floby Pastorat
38:02

Kinneveds kyrka, 20 juni - ”dragspelskungar"

Sommarmusik i Floby Pastorat

”Klassiska mästare möter svenska dragspelskungar”

Kallis Bengtsson, dragspel

Mikael Casserblad, andakt

Konserten är inspelad i Kinneveds kyrka och sänds i Radio Falköping (90,8 MHz) och här och på Floby pastorats webb

kyrka Floby Floby pastorat Sommarmusik

Publicerad
söndag 20 juni 2021

Floby Pastorat