NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Åsarps kyrka 7 feb 2021
Floby Pastorat
35:42
Åsarps kyrka 28 feb 2021
Floby Pastorat
40:30
Vägen till livet 25 april Floby kyrka
Floby Pastorat
32:34
Nådens gåvor - Mässa från Åsarps kyrka
Floby Pastorat
51:43

Goda förvaltare - Gudstjänst från Åsarps kyrka

Floby Pastorat

SÖNDAG 1 augusti, Nionde söndagen efter trefaldighet

Präst: Matilda Nyman

TEMA

Goda förvaltare

Bibeltexter

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Första Moseboken kap 1 vers 24 - kap 2 , vers 3

EPISTEL

Första Petrusbrevet kapitel 4, vers 7-11

EVANGELIUM

Matteusevangeliet kapitel 25, vers 14-30

PSALTAREN

Psaltaren psalm 8, vers 1-10

Max 50 deltagare, ingen föranmälan. Gudstjänsten direktsänds även i Radio Falköping 90.8 MHz och på www.svenskakyrkan.se/floby/gudstjanster, där det också går att ta del av gudstjänsten i efterhand.

kyrka Svenska Kyrkan Gudstjänst Åsarp Floby pastorat Matilda Nyman Jenny Nilsson

Publicerad
söndag 01 augusti 2021

Floby Pastorat