NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Andlig klarsyn - Gudstjänst från Floby kyrka
Floby Pastorat
50:43
Kallelsen till Guds rike 13 juni Åsarps kyrka
Floby Pastorat
40:54
Att växa i tro 2 maj Åsarps kyrka
Floby Pastorat
35:40
Åsarps kyrka 7 mars 2021
Floby Pastorat
34:38

Åsarps kyrka 7 feb 2021

Floby Pastorat

Gudstjänsten på Kyndelsmässodagen kommer från Åsarp och leds av Matilda Nyman. Musiker är Thomas Vinge. Medverkar gör också kyrkvärdarna Rune Lennartsson och Ann-Christin Johansson. Församlingssångare är Arne Davidsson och Marie Johansson. Vaktmästare är Per Gunnarsson.

Temat för gudstjänsten är ”Nåd och tjänst”. Bibeltexten som läses i gudstjänsten hittar du längre ner på den här sidan. Vi sjunger psalmerna

34 – Vänligt över jorden glänser

744 – Barn och stjärnor

711 – Jag tror på en Gud, en enda

37 – Kristus är världens ljus

Kollekten går till Skara stifts kyrkosångsförbund. Du kan bidra till kollekten genom att swisha till nummer 123 540 79 29 (skriv ”kollekt 7/2” som meddelande).

Som postludium Thomas variationer över psalm 479 "Jungfru Maria".

kyrka Thomas Vinge Gudstjänst Åsarp Floby pastorat Matilda Nyman Nåd

Publicerad
söndag 07 februari 2021

Floby Pastorat