NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gud - Fader, Son och Ande - Floby kyrka
Floby Pastorat
36:04
Floby Kyrka 6 dec 2020
Floby Pastorat
36:53
Förlorad och återfunnen 20 juni Floby kyrka
Floby Pastorat
39:34
Påskens vittnen - Gudstjänst från Åsarps kyrka
Floby Pastorat
38:20

Friheten i Kristus - Gudstjänst Kinneved

Floby Pastorat

SÖNDAG 22 augusti, kl. 09:00

Stefan Klint

kyrka Svenska Kyrkan Stefan Klint Gudstjänst Floby pastorat

Publicerad
söndag 22 augusti 2021

Floby Pastorat