NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Pingstdagen - Gudstjänst från Floby kyrka
Floby Pastorat
43:54
Floby kyrka 14 mars 2021
Floby Pastorat
39:57
Festmässa från Floby kyrka 26 juni
Floby Pastorat
39:34
Johannes döparens dag - Gudstjänst från Floby kyrka
Floby Pastorat
42:07

Julmusik med Falbygdens manskör från Floby kyrka

Julen i Floby pastorat

Andra advent blir det julmusik med Falbygdens manskör i Floby kyrka.

Jul kyrka Floby

Publicerad
söndag 05 december 2021

Floby Pastorat