NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Åsarps kyrka 3 jan 2021
Floby Pastorat
37:58
Åsarps kyrka 8 nov 2020
Floby Pastorat
26:31
Åsarps kyrka 17 jan 2021
Floby Pastorat
40:19
Floby kyrka 21 mars 2021
Floby Pastorat
35:58

Åsarps kyrka 7 mars 2021

Floby Pastorat

Den 7 mars klockan 9.00 firar vi gudstjänst på tredje söndagen i fastan. Temat är ”Kampen mot ondskan”. Gudstjänsten, som sänds från Åsarps kyrka, leds av Mikael Powidzki Casserblad. Musiker är Thomas Vinge. Kyrkvärdar är Ann-Britt Bertilsson, Tobias Larsson som leder bönen samt Carina Andersson och Hillevi Setrinen som är med i både bön och psalmsång. Vaktmästare är Sandra Nilsson och ljud och bild sköts av Joakim Svantesson.

Bibeltexterna som läses i gudstjänsten hittar du längre ner på den här sidan. Vi sjunger psalmerna

45, Jesus för världen givit sitt liv

238 b, Jag lyfter mina händer

766, Trosbekännelsen

438, Du som i alltets mitt

kyrka Thomas Vinge Gudstjänst Åsarp Mikael Powidzki Casserblad Floby pastorat

Publicerad
söndag 07 mars 2021