NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Nytt politiskt styre för Falköping
Pressträff, 5 juni 2019
21:02
Coronaviruset stänger skolor i Falköping
Pressträff, 17 mars 2020
21:44
Inkomna motioner, interpellationer och frågor
Kommunfullmäktige 30 augusti 2021
07:41
Jula Logistics utbyggnad
Pressträff, 2 september 2021
12:26

Medborgatlöfte i Falköping 2021

Pressträff 21 april 2021

Medborgarlöftet undertecknas varje år och är en del av samverkansöverenskommelsen mellan polisen och kommunen. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten. Genom medborgardialog, statistik och trygghetsundersökningar får vi fram en lägesbild som visar vad vi särskilt behöver fokusera på. Detta blir då ett medborgarlöfte till våra invånare.

Kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson, kommundirektör Pia Alhäll, säkerhetssamordnare Bengt Nilsson, kommunpolis Anna-Lena Mann, lokalpolisområdeschef Jan Hellnevi och Morgan Tärning presenterar nu medborgarlöftet för år 2021.

https://www.falkoping.se/kommun--politik/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-kommun--politik/nyhetsarkiv-kommun--politik/2021-04-21-medborgarloftet-for-2021-ar-undertecknat

Pia Alhäll Adam Johansson Bengt Nilsson

Publicerad
onsdag 21 april 2021

Pressträffar, aktuellt i kommunen