NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Information från Naturum Hornborgarsjön
Trandansen, 18 mars 2021
07:14
Ulf Eriksson
Ållebergsgymnasiets invigning 2013
02:06
Trumkåren
Ållebergsgymnasiets invigning 2013
09:36
Invigningstal
Ållebergsgymnasiets invigning 2013
17:42

Medborgatlöfte i Falköping 2021

Pressträff 21 april 2021

Medborgarlöftet undertecknas varje år och är en del av samverkansöverenskommelsen mellan polisen och kommunen. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten. Genom medborgardialog, statistik och trygghetsundersökningar får vi fram en lägesbild som visar vad vi särskilt behöver fokusera på. Detta blir då ett medborgarlöfte till våra invånare.

Kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson, kommundirektör Pia Alhäll, säkerhetssamordnare Bengt Nilsson, kommunpolis Anna-Lena Mann, lokalpolisområdeschef Jan Hellnevi och Morgan Tärning presenterar nu medborgarlöftet för år 2021.

https://www.falkoping.se/kommun--politik/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-kommun--politik/nyhetsarkiv-kommun--politik/2021-04-21-medborgarloftet-for-2021-ar-undertecknat

kommun Pia Alhäll Adam Johansson Bengt Nilsson

Publicerad
onsdag 21 april 2021

Pressträffar, aktuellt i kommunen