Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Ulf Eriksson
Ållebergsgymnasiets invigning 2013
02:06
Höga betyg till kommunen
Pressträff, 14 september 2015
19:32
Torbjörn Karlsson
Ållebergsgymnasiets invigning 2013
05:40
Corona-blommor
Nyfiken på
19:27

Utvärdering av kommunens arbete i pandemin

Pressträff 21 april 2021

Information om kommunens rapport om utvärdering av kommunens arbete i pandemin

Falköpings kommuns uppgift vid extraordinära händelser är att tillsammans med andra offentliga aktörer upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och minimera negativ påverkan på människor och samhälle vid händelse av kris. Det är viktigt att dra lärdom av det som nu inträffat för att vi ska stå ännu starkare inför de eventuella krissituationer som kan tänkas uppstå i framtiden. Varje extraordinär händelse, i detta fall av Covid-19 pandemin, ger oss betydelsefulla erfarenheter som kan bidra positivt och stärka vår verksamhet. Krisen är långt ifrån över, men det är viktigt att denna utvärdering påbörjas redan nu för att säkerställa att kunskapsinhämtning om det tidiga skedet i pandemins förlopp inte går förlorat.

Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande, Pia Alhäll, kommundirektör, Peder Samuelsson, säkerhetssamordnare och Bengt Nilsson, säkerhetssamordnare.

arbete Kommunen Pia Alhäll Adam Johansson Covid-19 Bengt Nilsson

Publicerad
onsdag 21 april 2021

Pressträffar, aktuellt i kommunen