Gudstjänst 29 januari - Jesus är vårt hopp

Equmeniakyrkan Falköping 2023

GUDSTJÄNST

Jesus är vårt hopp

Predikan av Karin Sigfeldt

Sång Lars-Åke Johnsson

Karin Sigfeldt Lars-Åke Johnsson

Publicerad
tisdag 31 januari 2023

Equmeniakyrkan Falköping 2023

Mössebergsgården