Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion om förtätad pendlingsparkering

Kommunfullmäktige 21 mars 2016

 1. Besvarande av motion från Erik Kyrkander (V) om förtätad pendlingsparkering

  Dnr 2015/00372 514

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 32/2016

            b) Chefen för infrastruktur och logistiks tjänsteutlåtande 2016-01-11

            c) Byggnadsnämnden § 133/2015

            d) Kommunstyrelsen § 173/2015

            e) Motionen

Program
5 av 17
Publicerad
fredag 25 mars 2016