Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion om hantering av arbetstider

Kommunfullmäktige 21 mars 2016

 1. Besvarande av motion från Lena Sjödahl (M) om hantering av arbetstider

  Dnr 2015/00407 022

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 49/2016

            b) Kommunstyrelsens personalutskott § 1/2016

            c) Personalchefens tjänsteutlåtande 2016-01-11

            d) Kommunstyrelsen § 209/2015

            e) Motionen

Program
9 av 17
Publicerad
fredag 25 mars 2016