Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revideringar ärenden 10-11

Kommunfullmäktige 21 mars 2016

 1. Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente

  Dnr 2015/00628 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 52/2016

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-21

            c) Förslag till reviderat reglemente

            d) Nuvarande reglemente

            e) Barn- och utbildningsnämnden § 105/2015


 2. Revidering av byggnadsnämndens reglemente

  Dnr 2015/00641 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 53/2016

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-21

            c) Förslag till reviderat reglemente

            d) Nuvarande reglemente

            e) Byggnadsnämnden § 159/2015

Program
10 av 17
Publicerad
fredag 25 mars 2016