Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ändring av ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB

Kommunfullmäktige 21 mars 2016

  1. Ändring av ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB

    Dnr 2015/00645 107

    Bilaga a) Kommunstyrelsen § 63/2016

              b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-12-28

              c) Förslag till ägardirektiv med ändringar

Program
15 av 17
Publicerad
fredag 25 mars 2016