Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Kommunfullmäktige 21 mars 2016

 1. Revidering av kommunstyrelsens reglemente

  Dnr 2016/00040 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 54/2016

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-25

            c) Förslag till reviderat reglemente

            d) Nuvarande reglemente

Program
11 av 17
Publicerad
fredag 25 mars 2016