Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revidering av kommunrevisionens reglemente

Kommunfullmäktige 21 mars 2016

 1. Revidering av kommunrevisionens reglemente

  Dnr 2016/00093 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 61/2016

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-02-09

            c) Förslag till reviderat reglemente

            d) Nuvarande reglemente

Program
13 av 17
Publicerad
fredag 25 mars 2016