Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Reglemente för överförmyndaren

Kommunfullmäktige 21 mars 2016

  1. Reglemente för överförmyndaren

    Dnr 2016/00041 003

    Bilaga a) Kommunstyrelsen § 62/2016

              b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-02-03

              c) Förslag till reglemente

Program
14 av 17
Publicerad
fredag 25 mars 2016