Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Framställan från Falköpings Hyresbostäder AB

Kommunfullmäktige 21 mars 2016

  1. Framställan från Falköpings Hyresbostäder AB om utökad borgensram, förändrat bemyndigande och kommunal borgen som säkerhet för räntesänkningar

    Dnr 2015/00647 045

    Bilaga a) Kommunstyrelsen § 36/2016

              b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-12-29

              c) Framställan

Program
6 av 17
Publicerad
fredag 25 mars 2016