Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion om sex timmars arbetsdag

Kommunfullmäktige 21 mars 2016

 1. Besvarande av motion från Inger Lilja (V) med flera om sex timmars arbetsdag

  Dnr 2015/00288 022

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 48/2016

            b) Personalchefens tjänsteutlåtande 2016-01-26

            c) Barn- och utbildningsnämnden § 91/2015

            d) Kultur- och fritidsnämnden § 76/2015

            e) Kompetens- och arbetslivsnämnden § 43/2015

            f) Tekniska nämnden § 105/2015

            g) Räddningsnämnden § 45/2015

            h) Socialnämnden § 83/2015

            i) Kommunstyrelsen § 154/2015

            j) Motionen

Program
8 av 17
Publicerad
fredag 25 mars 2016