Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revideringar ärenden 13-18

Kommunfullmäktige 21 mars 2016

 1. Revidering av kompetens- och arbetslivsnämndens reglemente

  Dnr 2016/00037 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 55/2016

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-22

            c) Förslag till reviderat reglemente

            d) Nuvarande reglemente

            e) Kompetens- och arbetslivsnämnden § 50/2015


 2. Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente

  Dnr 2016/00038 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 56/2016

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-22

            c) Förslag till reviderat reglemente

            d) Nuvarande reglemente

            e) Kultur- och fritidsnämnden § 87/2015


 3. Revidering av räddningsnämndens reglemente

  Dnr 2015/00651 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 57/2016

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-22

            c) Förslag till reviderat reglemente

            d) Nuvarande reglemente

            e) Räddningsnämnden § 58/2015


 4. Revidering av socialnämndens reglemente

  Dnr 2015/00575 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 58/2016

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-20

            c) Förslag till reviderat reglemente

            d) Nuvarande reglemente

            e) Socialnämnden § 92/2015


 5. Revidering av tekniska nämndens reglemente

  Dnr 2016/00039 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 59/2016

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-22

            c) Förslag till reviderat reglemente

            d) Nuvarande reglemente

            e) Tekniska nämnden § 4/2016


 6. Revidering av valnämndens reglemente

  Dnr 2016/00036 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 60/2016

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-22

            c) Förslag till reviderat reglemente

            d) Nuvarande reglemente

            e) Valnämnden § 2/2015

Program
12 av 17
Publicerad
fredag 25 mars 2016