Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion om ett levande centrum

Kommunfullmäktige 21 mars 2016

 1. Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD) om ett levande centrum

  Dnr 2015/00242 141

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 47/2016

            b) Näringslivschefens tjänsteutlåtande 2016-01-27

            c) Kommunstyrelsen § 153/2015

            d) Motionen

Program
7 av 17
Publicerad
fredag 25 mars 2016