Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Entlediganden och anmälningsärenden

Kommunfullmäktige 21 mars 2016

 1. Entledigande av Mattias Lindgren (MP) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

  Dnr 2016/00134 101

  Bilaga a) Avsägelse


 2. Entledigande av Mattias Lindgren (MP) från uppdragen som ersättare i kultur- och fritidsnämnden och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

  Dnr 2016/00135 101

  Bilaga a) Avsägelse


 3. Anmälningsärenden

  Dnr 2016/00148 101

  Bilaga a) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 4 2015

            b) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 4 2015

            c) Kommunrevisionens granskning av löner

            d) Kommunstyrelsen § 50/2016

            e) Kommunrevisionens granskning av kommunens hantering av offentlighetsprincipen                   och registrering av handlingar

            f) Kommunstyrelsen § 51/2016

Program
17 av 17
Publicerad
fredag 25 mars 2016