NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Förlorad och återfunnen 20 juni Floby kyrka
Floby Pastorat
39:34
Åsarps kyrka 28 feb 2021
Floby Pastorat
40:30
Trettondag jul musik från Åsarps Kyrka
Floby Pastorat, Julmusik från Åsarp
46:34
Åsarps kyrka 31 jan 2021
Floby Pastorat
41:52

Ekumenisk Gudstjänst från Åsarp

Floby Pastorat

Ekumenisk gudstjänst från Åsarps kyrka som leds av Mikael Powidzki Casserblad. Samuel Hagle predikar.

Åsarp Mikael Powidzki Casserblad Ekumenisk

Publicerad
söndag 24 januari 2021

Floby Pastorat