NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Tro och liv - Gudstjänst Floby kyrka
Floby Pastorat
32:43
Nådens gåvor - Mässa från Åsarps kyrka
Floby Pastorat
51:43
Apostladagen - Gudstjänst från Åsarps kyrka
Floby Pastorat
48:35
Påskens vittnen - Gudstjänst från Åsarps kyrka
Floby Pastorat
38:20

Ekumenisk Gudstjänst från Åsarp

Floby Pastorat

Ekumenisk gudstjänst från Åsarps kyrka som leds av Mikael Powidzki Casserblad. Samuel Hagle predikar.

Åsarp Mikael Powidzki Casserblad Ekumenisk

Publicerad
söndag 24 januari 2021

Floby Pastorat