NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 13 juni - Per Dalström
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:01:12
lördag 6 nov Alla helgons dag
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:08:59
Gudstjänst 21 nov - Kristi återkomst
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:04:59
Gudstjänst 12 dec - Bernt-Olof Jonasson
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:13:59

Gudstjänst 18 juli -

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Torbjörn Lantz

Sång: Harriet Nilsson

Mössebergsgården Gudstjänst

Publicerad
söndag 18 juli 2021

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Mössebergsgården