NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Julnattsgudstjänst på Mössebergsgården
Equmeniakyrkan Falköping 2021
39:43
Mössebergsgården
Skördefest 2017 på Falbygden med Konstnatten
10:54
Gudstjänst 18 juli -
Equmeniakyrkan Falköping 2021
46:51
Gudstjänst 16 maj - Per Dalström
Equmeniakyrkan Falköping 2021
47:36

Annandagsgudstjänst 26 december

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Annandagsgudstjänst

Erik Hällgren

Mössebergsgården Erik Hällgren

Publicerad
söndag 26 december 2021

Equmeniakyrkan Falköping 2021