NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 2 januari - Torbjörn Lantz
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:11:09
söndag 7 nov - Torbjörn Lantz & Sam Forsberg
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:20:33
Gudstjänst 13 juni - Per Dalström
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:01:12
Gudstjänst 8 aug -
Equmeniakyrkan Falköping 2021
53:09

Gudstjänst 20 juni -

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Mössebergsgården Gudstjänst

Publicerad
söndag 20 juni 2021

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Mössebergsgården