NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 23 maj
Equmeniakyrkan Falköping 2021
55:38
stugmöte i Jättened 3é advent
Filadelfia Jättened
28:44
Gudstjänst 12 juni - Thorbjörn Lantz
Equmeniakyrkan Falköping 2022
48:03
Gudstjänst 9 maj - Johan Thörnqvist
Equmeniakyrkan Falköping 2021
54:24

Julnattsgudstjänst på Mössebergsgården

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Jul Mössebergsgården Gudstjänst Torbjörn Lantz

Publicerad
fredag 24 december 2021

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Mössebergsgården