NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 22 aug -
Equmeniakyrkan Falköping 2021
49:45
Gudstjänst 30 maj - Per Dalström
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:03:12
Gudstjänst 12 dec - Bernt-Olof Jonasson
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:13:59
Gudstjänst 25 april - Per Dalström
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:00:20

Julnattsgudstjänst på Mössebergsgården

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Jul Mössebergsgården Gudstjänst Torbjörn Lantz

Publicerad
fredag 24 december 2021

Equmeniakyrkan Falköping 2021