NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 30 maj - Per Dalström
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:03:12
Gudstjänst 31 okt - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2021
54:15
Gudstjänst 18 april - Per Dalström
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:04:08
Gudstjänst 9 maj - Johan Thörnqvist
Equmeniakyrkan Falköping 2021
54:24

Julnattsgudstjänst på Mössebergsgården

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Jul Mössebergsgården Gudstjänst Torbjörn Lantz

Publicerad
fredag 24 december 2021

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Mössebergsgården