NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 5 sept
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:10:47
Gudstjänst 17 oktober - Annika Carp
Equmeniakyrkan Falköping 2021
31:47
lördag 6 nov Alla helgons dag
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:08:59
Gudstjänst 23 maj
Equmeniakyrkan Falköping 2021
55:38

Gudstjänst 22 aug -

Equmeniakyrkan Falköping 2021

10:00 Gudstjänst

Erik Hällgren

sång: Marianne o Lars Gustavsson

Mössebergsgården Gudstjänst

Publicerad
söndag 22 augusti 2021

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Mössebergsgården