NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 18 juli -
Equmeniakyrkan Falköping 2021
46:51
Gudstjänst 12 dec - Bernt-Olof Jonasson
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:13:59
Gudstjänst 25 april - Per Dalström
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:00:20
Gudstjänst 12 sept
Equmeniakyrkan Falköping 2021
54:45

söndag 7 nov - Torbjörn Lantz & Sam Forsberg

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Gudstjänst

Torbjörn Lantz & Sam Forsberg

Nattvard

Mössebergsgården Gudstjänst Torbjörn Lantz

Publicerad
söndag 07 november 2021

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Mössebergsgården