NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 10 oktober - Erik Hällgren
Equmeniakyrkan Falköping 2021
48:53
Julnattsgudstjänst på Mössebergsgården
Equmeniakyrkan Falköping 2021
39:43
Gudstjänst 16 januari - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
58:07
Gudstjänst 18 juli -
Equmeniakyrkan Falköping 2021
46:51

Gudstjänst 12 dec - Bernt-Olof Jonasson

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Bernt-Olof Jonasson

Sång: Lars-Åke Johnsson

Mössebergsgården Gudstjänst Lars-Åke Johnsson

Publicerad
söndag 12 december 2021

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Mössebergsgården