NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 26 sept
Equmeniakyrkan Falköping 2021
45:29
söndag 7 nov - Torbjörn Lantz & Sam Forsberg
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:20:33
stugmöte i Jättened 1á advent
Filadelfia Jättened
24:05
Gudstjänst 1 aug -
Equmeniakyrkan Falköping 2021
48:57

Sjung in julen 19 december

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Torbjörn Lantz

Jul Mössebergsgården Torbjörn Lantz

Publicerad
måndag 20 december 2021

Equmeniakyrkan Falköping 2021