NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
lördag 6 nov Alla helgons dag
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:08:59
Gudstjänst 3 oktober - Torbjörn Lantz
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:02:23
stugmöte i Jättened 4é advent
Filadelfia Jättened
34:51
stugmöte i Jättened 3é advent
Filadelfia Jättened
28:44

Sjung in julen 19 december

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Torbjörn Lantz

Jul Mössebergsgården Torbjörn Lantz

Publicerad
måndag 20 december 2021

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Mössebergsgården