NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Åsarps kyrka 3 jan 2021
Floby Pastorat
37:58
Floby kyrka 21 feb 2021
Floby Pastorat
38:02
Gudstjänst 26 sept
Equmeniakyrkan Falköping
45:29
Gudstjänst 22 aug -
Equmeniakyrkan Falköping
49:45

Gudstjänst 21 nov - Kristi återkomst

Equmeniakyrkan Falköping

Gudstjänst Erik Hällgren

Publicerad
söndag 21 november 2021

Equmeniakyrkan Falköping