NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 18 juli -
Equmeniakyrkan Falköping 2021
46:51
lördag 6 nov Alla helgons dag
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:08:59
Gudstjänst 11 juli -
Equmeniakyrkan Falköping 2021
49:23
Gudstjänst 17 oktober - Annika Carp
Equmeniakyrkan Falköping 2021
31:47

Gudstjänst 21 nov - Kristi återkomst

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Mössebergsgården Gudstjänst Erik Hällgren

Publicerad
söndag 21 november 2021

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Mössebergsgården