NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Annandagsgudstjänst 26 december
Equmeniakyrkan Falköping 2021
44:29
Gudstjänst 28 nov - Elin Alm
Equmeniakyrkan Falköping 2021
55:29
Gudstjänst 14 november - Anders Norlander
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:17:41
Sjung in julen 19 december
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:08:59

Gudstjänst 5 december

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Mössebergsgården

Publicerad
måndag 06 december 2021

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Mössebergsgården