NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Per Dalström
Personporträtt
23:18
Gudstjänst 31 okt - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2021
54:15
Gudstjänst 10 oktober - Erik Hällgren
Equmeniakyrkan Falköping 2021
48:53
Gudstjänst 21 nov - Kristi återkomst
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:04:59

Gudstjänst 25 april - Per Dalström

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Per Dalström

Sång: Joakim Strandberg

Per Dalström Mössebergsgården Gudstjänst

Publicerad
söndag 25 april 2021

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Mössebergsgården