NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
lördag 6 nov Alla helgons dag
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:08:59
Gudstjänst 17 oktober - Annika Carp
Equmeniakyrkan Falköping 2021
31:47
Gudstjänst 12 dec - Bernt-Olof Jonasson
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:13:59
Julnattsgudstjänst på Mössebergsgården
Equmeniakyrkan Falköping 2021
39:43

Gudstjänst 25 april - Per Dalström

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Per Dalström

Sång: Joakim Strandberg

Per Dalström Mössebergsgården Gudstjänst

Publicerad
söndag 25 april 2021

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Mössebergsgården