NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 25 juli -
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:10:32
Gudstjänst 9 maj - Johan Thörnqvist
Equmeniakyrkan Falköping 2021
54:24
Gudstjänst 11 juli -
Equmeniakyrkan Falköping 2021
49:23
Gudstjänst 26 sept
Equmeniakyrkan Falköping 2021
45:29

Gudstjänst 28 nov - Elin Alm

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Elin Alm

Körsång

Mössebergsgården

Publicerad
söndag 28 november 2021

Equmeniakyrkan Falköping 2021