NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 2 januari - Torbjörn Lantz
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:11:09
Gudstjänst 6 januari - Ulrika Morazan
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:12:39
Julnattsgudstjänst på Mössebergsgården
Equmeniakyrkan Falköping 2021
39:43
Gudstjänst 22 aug -
Equmeniakyrkan Falköping 2021
49:45

Gudstjänst 28 nov - Elin Alm

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Elin Alm

Körsång

Mössebergsgården

Publicerad
söndag 28 november 2021

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Mössebergsgården