NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 3 oktober - Torbjörn Lantz
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:02:23
lördag 6 nov Alla helgons dag
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:08:59
söndag 7 nov - Torbjörn Lantz & Sam Forsberg
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:20:33
Gudstjänst 23 maj
Equmeniakyrkan Falköping 2021
55:38

Gudstjänst 6 juni - Johan Thörnqvist

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Johan Thörnqvist

Sång: Emilia Yngve

Mössebergsgården Gudstjänst Johan Thörnqvist

Publicerad
söndag 06 juni 2021

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Mössebergsgården