NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Åsarps kyrka 22 nov 2020
Floby Pastorat
37:36
Gudstjänst 12 sept
Equmeniakyrkan Falköping 2021
54:45
Gudstjänst 16 januari - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
58:07
Gudstjänst 10 oktober - Erik Hällgren
Equmeniakyrkan Falköping 2021
48:53

Gudstjänst 1 maj - Karin Sigfeldt

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Tema: Den gode herden.

Karin Sigfeldt

Gudstjänst

Publicerad
måndag 02 maj 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården