NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 25 april - Per Dalström
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:00:20
Gudstjänst 23 januari - Pastorsinstallation
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:03:42
Gudstjänst 20 juni -
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:05:20
Nådens gåvor - Mässa från Åsarps kyrka
Floby Pastorat
51:43

Gudstjänst 27 mars

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Jungfru Marie Bebådelsedag

Guds mäktiga verk

Gudstjänst

Publicerad
söndag 27 mars 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården