NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Marka kyrka med Knut Svenning
Falkopings pastorat
26:02
Gudstjänst 10 oktober - Erik Hällgren
Equmeniakyrkan Falköping 2021
48:53
Välkomstgudstjänst 9 januari - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:00:05
Gudstjänst från Slöta kyrka, 23 maj
Falkopings pastorat
26:26

Gudstjänst 27 mars

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Jungfru Marie Bebådelsedag

Guds mäktiga verk

Gudstjänst

Publicerad
söndag 27 mars 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården