NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Välkomstgudstjänst 9 januari - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:00:05
Gudstjänst 3 juli
Equmeniakyrkan Falköping 2022
58:49
Gudstjänst 4 september - Gudstjänst med nattvard
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:09:16
Gudstjänst 6 februari - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:15:29

Gudstjänst 26 juni

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Gudstjänst med Karin Sigfeldt

Sång Karin Ekman

Gudstjänst Karin Sigfeldt

Publicerad
söndag 26 juni 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården