NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 20 mars - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:10:55
Gudstjänst 4 september - Gudstjänst med nattvard
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:09:16
Gudstjänst 3 april - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:25:59
Välkomstgudstjänst 9 januari - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:00:05

Långfredag gudstjänst - Karin Sigfeldt

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Predikan: Karin Sigfeldt

Gudstjänst Karin Sigfeldt

Publicerad
fredag 15 april 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården