NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Julnattsgudstjänst på Mössebergsgården
Equmeniakyrkan Falköping 2021
39:43
Gudstjänst 27 juni -
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:09:13
Gudstjänst 17 oktober - Annika Carp
Equmeniakyrkan Falköping 2021
31:47
Gudstjänst 14 november - Anders Norlander
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:17:41

Gudstjänst 16 januari - Karin Sigfeldt

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Gudstjänst

Karin Sigfeldt

Mössebergsgården Gudstjänst Karin Sigfeldt

Publicerad
söndag 16 januari 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården