NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 26 juni
Equmeniakyrkan Falköping 2022
54:11
Gudstjänst 4 september - Gudstjänst med nattvard
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:09:16
Gudstjänst 10 april - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
57:47
Gudstjänst 2 oktober - Änglarna
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:12:50

Gudstjänst 25 september - Ett är nödvändigt

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Ett är nödvändigt

Karin Sigfeldt, sång Anna Jalt, piano Petter Lantz

Karin Sigfeldt

Publicerad
söndag 25 september 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården