Gudstjänst 5 juni - Karin Sigfeldt

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Gudstjänst med nattvard och medlemsintag

Pingstdagen - Den heliga Anden

Karin Sigfeldt

Sång och musik Emma och Jimmy Rosenberg

Gudstjänst Karin Sigfeldt Jimmy Rosenberg Emma Rosenberg

Publicerad
söndag 05 juni 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården