NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 31 okt - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2021
54:15
Gudstjänst 6 februari - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:15:29
Gudstjänst 22 maj - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:13:39
Gudstjänst 29 maj - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
59:39

Gudstjänst 5 juni - Karin Sigfeldt

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Gudstjänst med nattvard och medlemsintag

Pingstdagen - Den heliga Anden

Karin Sigfeldt

Sång och musik Emma och Jimmy Rosenberg

Gudstjänst Karin Sigfeldt Jimmy Rosenberg Emma Rosenberg

Publicerad
söndag 05 juni 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården