NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 31 okt - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2021
54:15
Gudstjänst 16 oktober - Att lyssna i tro
Equmeniakyrkan Falköping 2022
57:26
Gudstjänst 3 april - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:25:59
Gudstjänst 4 september - Gudstjänst med nattvard
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:09:16

Gudstjänst 5 juni - Karin Sigfeldt

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Gudstjänst med nattvard och medlemsintag

Pingstdagen - Den heliga Anden

Karin Sigfeldt

Sång och musik Emma och Jimmy Rosenberg

Gudstjänst Karin Sigfeldt Jimmy Rosenberg Emma Rosenberg

Publicerad
söndag 05 juni 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården