NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 19 sept
Equmeniakyrkan Falköping 2021
59:57
Annandagsgudstjänst 26 december
Equmeniakyrkan Falköping 2021
44:29
Gudstjänst 10 oktober - Erik Hällgren
Equmeniakyrkan Falköping 2021
48:53
Gudstjänst 21 nov - Kristi återkomst
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:04:59

Gudstjänst 20 februari - Erik Hällgren

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Erik Hällgren

sång Alice Bergstrand

Erik Hällgren

Publicerad
söndag 20 februari 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården