NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Åsle kyrka med Björn Lundin
Falkopings pastorat
21:04
Gudstjänst 5 sept
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:10:47
Yllestad kyrka med Marian Jensen
Falkopings pastorat
14:27
Gudstjänst 20 mars - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:10:55

Gudstjänst 23 januari - Pastorsinstallation

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Pastorsinstallation

Karin Sigfeldt, Hans Dahlgren

Gudstjänst Karin Sigfeldt

Publicerad
söndag 23 januari 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården