NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Långfredag gudstjänst - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
41:39
Gudstjänst 13 februari - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
47:21
Gudstjänst 20 mars - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:10:55
Välkomstgudstjänst 9 januari - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:00:05

Gudstjänst 23 januari - Pastorsinstallation

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Pastorsinstallation

Karin Sigfeldt, Hans Dahlgren

Gudstjänst Karin Sigfeldt

Publicerad
söndag 23 januari 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården